CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR FARMAVET S.A.

DIN DATA DE 28 NOIEMBRIE 2019

Directoratul societății Farmavet S.A., o societate pe acțiuni înființată și care funcționează în conformitate cu legile din România, administrată în sistem dualist, având sediul social în București, Sectorul 6, Calea Giulești, Nr. 333, capital social subscris 1.833.697,90 RON, integral vărsat, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/131/1991, cod unic de înregistrare 256 (Societatea),
potrivit prevederilor Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile actului constitutiv al Societății (Actul Constitutiv),
Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (AGOA) la data de 31 decembrie 2019 începând cu ora 10:00 la sediul social al Societății situat în București, Sectorul 6, Calea Giulești, Nr. 333.


Click aici pentru descarcare document.

Login Form