Societatea Farmavet S.A., o societate pe acțiuni administrata in sistem dualist, având sediul social în București, Sectorul 6, Calea Giulești, Nr. 333, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/131/1991, cod unic de înregistrare 256, aduce la cunostinta persoanelor interesate intentia instrainarii portofoliului de active imobiliare din documentul atasat prezentului anunt, in conditiile Hotararii Extraordinare a Actionarilor din data de 8 octombrie 2019.
Detalii suplimentare sunt puse la dispozitia partilor interesate la sediul societatii, in perioada 4-15 noiembrie 2019, de luni pana vineri in intervalul orar 9:00-16:00.


Click aici pentru descarcare document.

Login Form