Societatea Farmavet S.A., o societate pe acțiuni administrata in sistem dualist, având sediul social în București, Sectorul 6, Calea Giulești, Nr. 333, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/131/1991, cod unic de înregistrare 256, aduce la cunostinta persoanelor interesate intentia instrainarii portofoliului de active imobiliare din documentul atasat prezentului anunt, in conditiile Hotararii Extraordinare a Actionarilor din data de 8 octombrie 2019.
Detalii suplimentare sunt puse la dispozitia partilor interesate la sediul societatii, in perioada 4-15 noiembrie 2019, de luni pana vineri in intervalul orar 9:00-16:00.


Click aici pentru descarcare document.

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR FARMAVET S.A.

DIN DATA DE 28 NOIEMBRIE 2019

Directoratul societății Farmavet S.A., o societate pe acțiuni înființată și care funcționează în conformitate cu legile din România, administrată în sistem dualist, având sediul social în București, Sectorul 6, Calea Giulești, Nr. 333, capital social subscris 1.833.697,90 RON, integral vărsat, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/131/1991, cod unic de înregistrare 256 (Societatea),
potrivit prevederilor Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile actului constitutiv al Societății (Actul Constitutiv),
Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (AGOA) la data de 31 decembrie 2019 începând cu ora 10:00 la sediul social al Societății situat în București, Sectorul 6, Calea Giulești, Nr. 333.


Click aici pentru descarcare document.

PET SPOT FORTE
Elimină complet căpuşele şi puricii

Este cel mai nou produs din România şi conţine o formulă unică pe bază de fipronil şi piriproxifen
Elimină complet căpuşele, puricii, ouăle şi larvele, şi previne revenirea acestora
Protecţie de lungă durată atât a câinilor, cât şi a familiei şi casei tale

Link produs

În perioada 28 Octombrie – 01 Noiembrie 2014, am participat la cea de-a XIX ediţie a „Târgului Internaţional de produse şi echipamente în domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii şi zootehniei – INDAGRA”.

Read more: Târgului Internaţional INDAGRA →

În perioada 12-14 Noiembrie 2015, am participat la cea de-a X-a ediţie a Congresului Amvac.
Congresul internațional AMVAC/RoSAVA este un eveniment anual ce susține calitatea și educația continuă a medicului veterinar și are loc la Centrul de Conferințe Internațional „Casino” Sinaia.

Read more: Congresului Amvac →

Furajele fara coccidiostatic pot fi vandute atat de farmaciile veterinare, cat si de catre centrele de furaje.

Login Form