AMOXICILINĂ FP 60% 10 g

AMOXICILINĂ FP 60% 10 g

Cod produs: AMOXICILINĂ 60%

COMPOZIŢIE
1 gram pulbere conţine:
Amoxicilină trihidrat ............................................. 600 mg
Excipienţi: 
Lactoză monohidrat q.s.ad........................................... 1 g

ACŢIUNE FARMACOTERAPEUTICĂ 

Amoxicilina este o penicilină semisintetică cu acţiune bactericidă faţă de un număr mare de bacterii Gram-pozitive şi Gram-negative. Este rezistentă la acidul clorhidric şi se absoarbe din intestin mai bine decât ampicilina, 93% din doză administrată oral ajungând în circulaţie şi realizând  concentraţia plasmatică optimă eficientă. Difuzează bine în ţesuturi şi organe, timpul de înjumătăţire mediu fiind de 1,7 ore. Se elimină prin urină în proporţie de 86% în formă neschimbată.

SPECII ŢINTĂ 

Cabaline, viţei, miei, iezi, suine şi păsări (găini – tineret înlocuire, broileri).

INDICAŢII 
Tratamentul infecţiilor gastrointestinale, respiratorii, urinare.

POSOLOGIE, CALE ŞI MOD DE ADMINISTRARE 

Medicamentul se administrează pe cale orală, în apă sau lapte, timp de 3-5 zile la viţei, miei, iezi, cabaline şi păsări (găini - tineret înlocuire, broileri), iar în cazul suinelor se administrează timp de 5 - 7 zile, astfel:

La cabaline, viţei, miei, iezi, suine:

Administrare în apa de băut sau în lapte:  10-12 mg s.a./kg g.c./zi.

  • 1 g  Amoxicilină 60% / 50 kg greutate vie (pentru primele 2 zile se repetată la 12 ore)
  • 1 g Amoxicilină 60% / 75 kg greutate vie (pentru următoarele 2 - 3 zile se repetată la 12 ore)

   Păsări:

  • 20 g Amoxicilină 60% /400 litri apă pentru puii cu vârsta până la 14 zile, timp de 3 - 5 zile
  • 20 g Amoxicilină 60% /200 litri apă pentru puii cu vârsta peste 14 zile, timp de 3 - 5 zile

 

CONTRAINDICAŢII, PRECAUŢII ŞI REACŢII ADVERSE

Nu se administrează la păsările care produc ouă pentru consumul uman. Nu se administrează la animale alergice la peniciline. Nu se administrează la iepuri, cobai şi hamsteri. Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la substanţa activă sau la excipient. Penicilinele sunt printre cele mai sigure antibiotice luând în considerare toxicitatea asupra organelor. La animalele cu sensibilitate la Penicilină, pot fi prezente reacţii alergice sau anafilactice. Produsul nu trebuie administrat ca atare.

La tratamentul în masă, prin furaje sau apă de băut, se recomandă prepararea de preamestecuri, pentru o omogenizare corespunzătoare. Pentru a asigura un dozaj corect, greutatea corporală trebuie determinată cât mai precis posibil. Apa medicamentată trebuie consumată în totalitate, în ziua preparării. Administrarea în timpul gestaţiei şi lactaţiei se va face cu prudenţă. Nu se administreazã concomitent cu cloramfenicol, antibiotice macrolide, sulfamide şi tetracicline. La doze duble nu apar simptome clinice.

TIMP DE AŞTEPTARE

Carne şi organe:

Cabaline, Bovine, Ovine, Caprine, Suine, Păsări – 5 zile;

CONDIŢII DE PĂSTRARE

A se păstra la temperatură mai mică de 25°C, la loc uscat, ferit de lumină. A se păstra în ambalajul original, bine închis. 

MOD DE PREZENTARE

Pungi cu 10 g.

 

PRODUCĂTOR: S.C. PASTEUR - FILIALA FILIPEŞTI