ALDEZIN 1000 ml

ALDEZIN 1000 ml

Cod produs: Dezinfectant concentrat de uz veterinar

COMPOZIŢIE
Glutaraldehidă ……………….……………....….….......18%
Clorură de alchil (C12 – C16) dimetilbenzil-amoniu...... 5%
Clorură de didecil-dimetil-amoniu ………....…..…........ 5%

ACŢIUNE
Dezinfectant şi sterilizant concentrat cu compoziţie specială sinergică ce asigură un spectru larg antimicrobian. Bactericid – Bacterii Gram-pozitive şi Gram-negative, micobacterii; Virulicid – Virusuri lipofile şi hidrofile cu şi fără pericapsidă, Influenţa aviară (H5N1), virusul Febrei Aftoase; Fungicid – Fungi, drojdii; Sporicid – Spori de bacterii şi de fungi.

Avantaje:

- ALDEZIN este eficient şi economic în utilizare
- Timp de acţiune redus
- Acţiune testată faţă de: Bacterii Gram-pozitive, Gram-negative, spori bacterieni, micobacterii; Fungi, drojdii, Virusuri lipofile şi hidrofile cu şi fără pericapsida, Influenţa aviară (serotipul înalt patogen H5N1), Virusul Fberei Aftoase 
- Compatibilitate cu majoritatea materialelor
- Uşor de preparat şi utilizat
- Soluţii stabile cu apa indiferent de calitate
- Grad redus de agresivitate pentru suprafeţele dezinfectate la concentraţia de lucru 

INDICAŢII 
Dezinfectant rapid de uz veterinar: profesional, industrial. Dezinfectarea adăposturilor, suprafeţelor, a utilajelor şi a mijloacelor de transport folosite în creşterea, întreţinerea, reproducerea, producţia, transportul şi livrarea animalelor; Dezinfectarea suprafeţelor din abatoare, pieţe agroalimentare şi târguri de animale.

MOD DE UTILIZARE
Dezinfecția se execută în compartimentele golite, în absenţa animalelor (conform principiului „totul plin / totul gol”). Produsul ALDEZIN se diluează înainte de utilizare şi se poate folosi prin pulverizare pe suprafeţe sau prin imersarea obiectelor în băi cu soluţie.
Dezinfecţie antibacteriană: 
- profilactică: soluţie 1% (1:100), timp de contact 30 minute.
- de necesitate: soluţie 2% (2:100), timp de contact 60 minute.
Dezinfecţie antifungică: soluţie 4% (4:100), timp de contact 120 minute.
Dezinfecţie virulicidă: Dezinfecţii de necesitate în cazul prezenţei ORTOMYXOVIRIDAE, genul Influenţa virus, serotipul înalt patogenic H5N1 la concentraţia de 1:400, timp contact 30 minute şi în cazul prezenţei PICORNAVIRIDAE, genul Aphtovirus, virusul Febrei Aftoase, serotip O la concentraţia 1:600, timp contact 30 minute.
Dezinfecţii de necesitate:
- în cazul virusurilor fără pericapsidă, concentraţia de 4% (4:100), timp de contact 120 minute
- în cazul virusurilor cu pericapsidă, concentraţia de 1% (1:100), timp de contact 60 minute
Cantitatea de soluţie dezinfectantă aplicată în funcţie de natura suprafeţelor:
- 100 ml soluţie ALDEZIN /m2 pentru suprafeţe netede
- 300 ml soluţie ALDEZIN/m2 pentru suprafeţe poroase
Recomandare: înainte de utilizare să se realizeze o curăţire mecanică corespunzătoare a suprafeţelor.
Etapa I: Curăţenia mecanică şi hidromecanică: Se elimină furajele rămase în adăposturi sau în hrănitori; Se elimină utilizajele mobile; Se golesc fosele şi prefosele ori de câte ori este posibil;
1. Faza de fixare: se pulverizează suprafeţele necurăţate mecanic, cu o soluţie de ALDEZIN 1% în apă; pulverizare 200 ml soluţie/m2, timp de contact 15 minute.
2. Faza de curăţire mecanică şi hidromecanică propriu-zisă: Se îndepărtează gunoiul, dejecţiile, resturile de furaje, praful etc. de pe pardoseli, pereţi, tavane, ferestre, conducte, adăposturi, jgheaburi, rigole, instalaţii de canalizare etc., cu ajutorul furtunurilor cu jet puternic de apă (cerinţe minime 40 atm) şi a diverselor ustensile: razuri, perii etc.
Etapa II: Spălarea: Se aplică un detergent – degresant cu acţiune de înmuiere (la concentraţia indicată) pentru îndepărtarea resturilor proteice, grăsime, murdărie) pulverizare 400 ml soluţie pe m2. Se lasă să acţioneze în jur ½ oră după care se spală cu grijă tot compartimentul cu pompa la presiune înaltă. Utilizarea apei calde (40 – 45°C) ameliorează calitatea muncii şi reduce timpul. În cazul spălării cu apă caldă este suficientă presiunea de 80 până la 100 bar. Clătirea: se clăteşte bine pentru antrenarea şi eliminarea ultimelor murdării. Ideală este clătirea la debit bun şi presiune mică 50 – 60 bar.
Etapa III: Dezinfecţia: Se aplică pe toate suprafeţele dezinfectantul ALDEZIN cu acţiune bactericidă, fungicidă şi virulicidă respectând concentraţiile şi timpii de contact specificaţi mai sus. 
Timpul de contact: Se închide hala şi se respectă timpul de contact. Neutralizarea deinfectantului: Se spală cu apă suprafeţele dezinfectate, numai după expirarea timpului de contact. Prelevare probe sanitaţie: Calitatea dezinfecţiei se verifică imediat, de către medicul epidemiolog prin utilizarea unei truse de testare rapidă. Văruire: după uscarea suprafeţelor dezinfectate se văruieşte cu lapte de var şi sulfat de cupru.
Etapa IV: Introducerea echipamentului în hală: numai după ce echipamentul a fost spălat şi dezinfectat.
Etapa V: Vidul sanitar: Durata vidului sanitar depinde de calitatea dezinfecţiei: poate varia de la câteva zile la 15 zile. 
Întreaga acţiune de dezinfecţie se va desfăşura sub controlul medicului veterinar epidemiolog, care va autoriza repopularea, după respectarea timpului afectat acestei acţiuni, conform tehnologiei de creştere şi exploatare.

PRECAUŢII
R 20/21/22 – Nociv prin inhalare, în contact cu pielea şi prin înghiţire.
R34 – Provoacă arsuri.
R 42/43 – Poate provoca sensibilizare prin inhalare şi în contact cu pielea.
R50 – Foarte toxic pentru organismele acvatice.
S23 – A nu se inspira vaporii.
S26 – În cazul contactului cu ochii, spălaţi imediat cu multă apă şi consultaţi medicul.
S36/37/39 – Purtaţi echipament de protecţie corepsunzator, mănuşi şi mască de protecţie pentru ochi/faţă.
S45 – În caz de accident sau simptome de boală, consultaţi imediat medicul (Dacă este posibil, i se va arăta eticheta).
S51 – A se utiliza numai în spaţii bine ventilate.
S61 – A se evita aruncarea în mediul înconjurător. A se consulta instrucţiunile speciale/fişa de securitate.

CONDIŢII DE PĂSTRARE

În încăperi bine ventilate, la temperaturi de 10 – 30°C, în containerele originale, protejate de radiaţia solară, surse de căldură, în zone uscate şi bine ventilate.

MOD DE PREZENTARE
Flacoane de 1000 ml

PRODUCĂTOR: S.C. PASTEUR - FILIALA FILIPEŞTI